Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Fronius Česká republika s.r.o.
IČO: 15887022
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 906 796,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 307 223,16 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 25.06.2018