Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
IČO: 62241001
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 477 633,75 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 577 936,84 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.07.2018