Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Implementace průmyslových dopravních systémů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace průmyslového dopravního systému do výrobního cyklu stávající svařovací linky včetně instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Přesné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, tj. dopravního systému je uvedena v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Technickou specifikací, která je přílohou č. 1 Kupní smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 11. 07. 2013 14:00
Počátek běhu lhůt: 17. 06. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: