Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Expono Steelforce, a.s.
IČO: 26902401
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 4 144 678,20 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 015 060,62 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.02.2019