Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZS-02 Implementace a údržba HR systému
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky, implementace a údržby řešení HR systému. HR systém pro účely této veřejné zakázky je definován jako informační systém, který zabezpečuje provoz a zpracování podnikových agend
• Personální administrativa
• Evidence pracovních míst a organizační struktury
• Zpracování mezd
• Docházka
• Nábor nových zaměstnanců
• Hodnocení zaměstnanců
• Plánování rozvoje a tréninků zaměstnanců
• Problematika sledování ochrany zdraví při práci a sledování lékařských prohlídek
• Zpracování cestovních příkazů
• Stravování
• Recepce
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)
Kontakt: Tomáš Smolík
e-mail: tomas.smolik@tomaho.cz
tel: 602519171
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.04.2019 23:59
Datum zahájení: 22.03.2019 23:52
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: