Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SUEZ Využití zdrojů a.s.
IČO: 25638955
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 417 660,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 505 368,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2019