Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: I.D.D. abrasive s.r.o.
IČO: 27599981
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 1 318 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 595 022,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.07.2013