Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZMR/007/2/2020 Chromátování a zinkování
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem díla podle této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v průběžném odvozu určených dílů od objednatele, přípravných prací před povrchovou úpravou a provedení povrchové úpravy dílů a dodání dílů objednateli dle technické specifikace a ceníku (příloha
č. 1 smlouvy).
Dopravu dílů ze sídla objednatele do sídla zhotovitele a naopak zajišťuje na vlastní náklady zhotovitel.

Zadavatel rozděluje předmětnou veřejnou zakázku na části. Uchazeč může podat nabídku na jednu část veřejné zakázky anebo na více částí zakázky současně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dukelská 102
74242 Šenov u Nového Jičína
Kontakt: Bronislav Bartoň
e-mail: verejne.zakazky@vop.cz
tel: +420 556783224
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: poptávka s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.03.2020 10:00
Datum zahájení: 13.02.2020 10:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: