Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení termínu podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZI-01c Datové centrum ERP servery
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: (1) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku a instalaci hardware a software.
(2) Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Technické specifikaci plnění, která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. Účastník Technickou specifikaci vyplní ve vyznačených polích a dle tam uvedených pokynů a přiloží k nabídce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)
Kontakt: Tomáš Smolík
e-mail: tomas.smolik@tomaho.cz
tel: 602519171
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.08.2020 23:59
Datum zahájení: 15.07.2020 10:48