Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OVZ/014/2/2021 Projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: "Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, součinnost s inženýrskou činností k realizaci akce „ Výrobně montážní skladovací hala včetně projektové dokumentace k demolici objektu č. 11, č. 12 a 55 v areálu VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína “ a „ 2 ks skladovací hal včetně projektové dokumentace k demolici objektu č. 9 v areálu VOP CZ, s.p. provozovna Šenov u Nového Jičína “ a výkon autorského dozoru při realizaci stavby"

Prohlídka místa plnění: 09.06.2021 v 9:00 hod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)
Kontakt: Klára Rašková
e-mail: verejne.zakazky@vop.cz
tel: +420 556783226
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 17.06.2021 11:00
Datum zahájení: 02.06.2021 11:39