Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
IČO: 00676977
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 500 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 445 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2021