Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: INTERCUT, spol.s r.o.
IČO: 00562491
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 290 033,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 350 940,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 15.10.2021