Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZS-01d Pořízení ERP, HR a APS systémů, jejich vzájemná, implementace, údržba a rozvoj
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Obecně je předmětem veřejné zakázky uzavření smlouvy s jedním dodavatelem za účelem vytvoření díla – podnikového informačního systému (ERP), plánovacího systému (APS) a personálního systému (HR) (dále jen „systém“), tj. zejména komplex dodání, instalace a implementace veškerého potřebného softwarového vybavení na všech úrovních, dále provozování systému (tj. servis, podpora a rozvoj sys tému, migrace dat, školení, dokumentace, ověřovací a „ostrý“ provoz systému na dobu neurčitou) v prostředí zadavatele resp. objednatele dodavatelem za podmínek stanovených v Příloze A – Návrh smlouvy o dílo a smlouva o poskytnutí licence a souvisejících služeb, která je součástí zadávacích podmínek (dále také „smlouva“) a v Příloze B – Funkční a technická specifikace, která je součástí těchto zadávacích podmínek (dále také „technická specifikace“).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.01.2022 10:00
Datum zahájení: 20.12.2021 21:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: