Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
IČO: 28606582
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 775 596,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 778 471,16 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 10.11.2020