Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: IMO-CRANE, s,r,o,
IČO: 36498921
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 647 501,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 993 476,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.08.2022