Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AG Technika Morava s.r.o.
IČO: 26847396
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 897 624,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 086 126,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.09.2022