Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
IČO: 00676977
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 7 599 650,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 9 195 577,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2022