Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PKV BUILD s.r.o.
IČO: 28149785
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 2 775 150,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 357 932,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.11.2022