Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: KOVEX Újezd s.r.o.
IČO: 46969268
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 2 895 788,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 3 503 904,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.11.2022