Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SIWECO, s.r.o.
IČO: 25999664
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 593 475,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 718 105,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 09.02.2023