Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka regálových systémů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka regálového systému, jež je specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Návrhu kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) a v příloze č. 1 návrhu smlouvy – technická specifikace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 07. 11. 2013 13:00
Počátek běhu lhůt: 23. 10. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: