Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ray Service, a.s.
IČO: 27756203
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 177 645,30 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 214 951,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.02.2023