Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh - Silniční nákladní doprava
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451011067146


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
VOP CZ, s.p.
Adresa:
Dukelská 102
Obec:
Šenov u Nového Jičína
PSČ:
742 42
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
+420 556783226
K rukám:
Jana Gablerová
       
E-mail:
verejne.zakazky@vop.cz
Fax:
+420 556701734
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.vop.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://verejnezakazky.vop.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
státní podnik
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Silniční nákladní doprava
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou přepravní služby
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
60000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
367146
dne:
11/11/2013 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2013/S 220-383379
dne:
13/11/2013 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
část 3 - Přeprava materiálu povahy nebezpečných věcí
V průběhu tohoto zadávacího řízení došlo ve VOP CZ s. p, ke změně výroby a tím i potřeby zadavatele dovážet svazky lahví s plynem. Tato potřeba je již zajištěna ze stacionárního zásobníku v areálu zadavatele. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zadávací řízení zrušit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona tehdy, když se v jeho průběhu vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem k tomu, že existují důvody pro zrušení veřejné zakázky ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona, rozhodl zadavatel tak, jak shora v petitu tohoto rozhodnutí uvedeno.

Část 5 - Zasílatelské služby
Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel na část 5 veřejné zakázky (Zasílatelské služby) jednu nabídku, rozhodl bez zbytečného odkladu o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
17/01/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Přeprava materiálu povahy nebezpečných věcí
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o vnitrostátní silniční nákladní dopravu - dovoz a odvoz materiálu povahy nebezpečných věcí (technické plyny, barvy, ředidla, oleje, chemikálie, hořlaviny, znečištěné filtrační patrony z lakoven apod., v případě potřeby i běžný strojírenský materiál) do podniku a z něj, silničním nákladním valníkovým vozidlem kategorie N2 s užitečným zatížením 3,5 až 5 t. Vozidlo musí být vybaveno plachtou.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
60000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
V průběhu tohoto zadávacího řízení došlo ve VOP CZ s. p, ke změně výroby a tím i potřeby zadavatele dovážet svazky lahví s plynem. Tato potřeba je již zajištěna ze stacionárního zásobníku v areálu zadavatele. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zadávací řízení zrušit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona tehdy, když se v jeho průběhu vyskytnou důvody zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem k tomu, že existují důvody pro zrušení veřejné zakázky ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona, rozhodl zadavatel tak, jak shora v petitu tohoto rozhodnutí uvedeno.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
5
NÁZEV
Zasílatelské služby
1) STRUČNÝ POPIS
Jedná se o zajišťování (zprostředkovávání) tuzemské i mezinárodní silniční přepravy zpravidla menších množství materiálu, nutného pro přímou výrobní činnost podniku VOP CZ, s.p., většinou ve směru od dodavatelů do podniku (v obráceném směru se přepravují prázdné obaly, gitterboxy apod). Přepravy se realizují valnou většinou jako přikládky do kamionů apod. Tímto způsobem je do podniku dováženo množství nejrůznějšího materiálu – břity, výkovky, barvy, ředidla, ložiska apod. Nezbytné je, aby zájemce byl schopen zajistit přepravy jak běžného strojírenského materiálu, tak materiálu povahy ADR – zejména barev a ředidel.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
60000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel na část 5 veřejné zakázky (Zasílatelské služby) jednu nabídku, rozhodl bez zbytečného odkladu o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 84 odst. 1 písm. e) zákona.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------