Veřejné zakázky VOP CZ, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

VOP CZ, s.p.
IČO: 00000493
ID profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OVZ/015/2/2023 Oprava převodovek a rozvodovek
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.06.2023 17.07.2023 13:00
OVZ/016/2/2023 Oprava optických přístrojů pro vojenskou pásovou techniku
nadlimitní Prokazování kvalifikace 07.06.2023 17.07.2023 13:00
OVZ/017/3/2023 Dotykový tablet/PC a ovládací kontrolér
nadlimitní Příjem nabídek 30.05.2023 03.07.2023 13:00
VZMR/013/2/2023 Poskytování služeb mobilního operátora
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2023 07.06.2023 13:00
OVZ/053/3/2022 Dodávky náhradních dílů pro vojenskou pásovou techniku
nadlimitní Vyhodnoceno 28.11.2022 01.06.2023 11:15
všechny zakázky