Veřejné zakázky VOP CZ, s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

VOP CZ, s.p.
IČO: 00000493
ID profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OVZ/032/3/2023 Dodávky olejů a maziv - 4 části
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 13.12.2023 13:00
VZMR/038/3/2023 Dodávky výrobků ze dřeva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2023 05.12.2023 13:00
VZMR/037/2/2023 Odstranění nebezpečných odpadů VOP CZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 30.11.2023 13:00
OVZ/031/3/2023 Náhradní díly pro svařovací zdroje – 5. částí
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2023 11.12.2023 13:00
OVZ/030/3/2023 Dodávky technických plynů
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2023 06.12.2023 13:00
OVZ/016/2/2023 Oprava optických přístrojů pro vojenskou pásovou techniku
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2023 30.11.2023 13:00
všechny zakázky