Smlouva: VZMR/064/1/2016 Požárně bezpečností řešení obj. 24

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 998 608,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 208 316,00

Název (předmět)

VZMR/064/1/2016 Požárně bezpečností řešení obj. 24

Stručný popis

Předmětem díla je realizace stavby Plynová hasící zařízení serverovny, Elektrická požární signalizace, Požárně bezpečnostní řešení obj.24 dle zpracované projektové dokumentace „Plynová hasící zařízení serverovny a Elektrická požární signalizace“, vypracované projekční kanceláří – BSTS Fire & Security s.r.o.,Ing. Roman Belžík, Ing. Mojmír Janů.

Zadavatel

  • Úřední název: VOP CZ, s.p.
  • IČO: 00000493
  • Poštovní adresa:
    Dukelská 102
    74242 Šenov u Nového Jičína
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy