Smlouva: Ochranné pomůcky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 19
Datum uzavření smlouvy: 03.11.2016
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 850 353,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 238 927,13
Zadávací řízení: Ochranné pomůcky

Název (předmět)

Ochranné pomůcky

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „zboží“), vše za podmínek stanovených v závazném návrhu rámcové smlouvy (příloha č. 4) a v Technické specifikaci a ceníku (příloha č. 1 rámcové smlouvy). Veřejná zakázka je v souladu s § 101 odst. 1 zákona vyhrazena pouze dodavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

Zadavatel

  • Úřední název: VOP CZ, s.p.
  • IČO: 00000493
  • Poštovní adresa:
    Dukelská 102
    74242 Šenov u Nového Jičína
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy