Smlouva: Nákup svařovacích agregátů – 19ks

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 9
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 722 328,70
Cena v Kč vč. DPH: 4 504 017,70
Zadávací řízení: Nákup svařovacích agregátů – 19ks

Název (předmět)

Nákup svařovacích agregátů – 19ks

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 kusů svařovacích agregátů včetně příslušenství pro zajištění výroby, které jsou specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Návrhu kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) a v příloze č. 1 návrhu smlouvy – technická specifikace. Součástí plnění je rovněž:
- Dodávka 19 kusů svařovacích agregátů včetně příslušenství do místa určení dle zadání
- Složení 19 kusů svařovacích agregátů včetně příslušenství v místě určení
- Instalace 19 kusů svařovacích agregátů včetně příslušenství v místě určení
- Zprovoznění 19 kusů svařovacích agregátů včetně příslušenství v místě určení
- Zaškolení obsluhy
- Předání návodu k obsluze a údržbě svařovacích agregátů v českém jazyce
- Předání výkresové dokumentace
- Předání katalogu s náhradními díly
- Předání prohlášení o shodě
- Předání předávacích protokolů svařovacích agregátů, s podpisy zaškolených pracovníků a podpisy předávající firmy

Zadavatel

  • Úřední název: VOP CZ, s.p.
  • IČO: 00000493
  • Poštovní adresa:
    Dukelská 102
    74242 Šenov u Nového Jičína
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy