Veřejná zakázka: Laserový měřící systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 276
Systémové číslo: P13V00000148
Evidenční číslo zadavatele: 053/3/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 373068
Počátek běhu lhůt: 05.09.2013
Nabídku podat do: 15.10.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laserový měřící systém
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laserového měřícího systému k detekci blízkého okolí nosiče 6x6.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel může v souladu s § 23 odst. 4 písm. a) zákona zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.

  Zadavatel může v souladu s § 23 odst. 5 písm. a) zákona zadat veřejnou zakázku, jestliže dodávané zboží je vyráběno pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, vyjma případů, kdy je zboží vyráběno ve větším množství za účelem dosažení zisku zadavatele nebo za účelem pokrytí nákladů zadavatele spojených s výzkumem.

  Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 130/2002Sb., je výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) věty prvé zák. č. 130/2002Sb., je inovacemi zavedení postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení.
  Po provedeném průzkumu bylo stanoveno, že požadovaný komponent vyrábí a dodává jen jediná firma na celém světě a pouze tento komponent je svými technickými parametry vhodný použít v projektu NOSIČ 6x6. Projekt je řešen ve spolupráci s UNOB a komponent byl doporučen po konzultaci s hlavními řešiteli.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 775 525 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: VOP CZ, s.p.
 • IČO: 00000493
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 102
  74242 Šenov u Nového Jičína
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky