Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část 2 - zemní plyn
Odesílatel Marcela Ráchelová
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2020 10:56:39
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Vážení,
zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, přičemž rozhodnutí o výběru je přílohou tohoto oznámení. Zároveň Vám v příloze zasílá vzdání se práva na podání námitek a žádá Vás, o jeho podepsání a zaslání zpět, aby zadavatel mohl včas uzavřít smlouvu. Děkuji. Ing. Marcela Ráchelová.


Přílohy
- 007_část 2_Oznámení o výběru dodavatele- zemní plyn.pdf (971.47 KB)
- 007_Oznámení o vzdání se práva na námitky.docx (14.21 KB)