Smlouva: VZMR/038/3/2017 Dodávky hydraulického potrubí - DAPPER

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 93
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2017
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 190 823,53
Cena v Kč vč. DPH: 230 896,47
Zadávací řízení: VZMR/038/3/2017 Dodávky hydraulického potrubí - DAPPER

Název (předmět)

VZMR/038/3/2017 Dodávky hydraulického potrubí - DAPPER

Stručný popis

Předmětem plnění této smlouvy je závazek prodávajícího dodávat kupujícímu díly hydraulického potrubí pro DAPPER U5000P specifikované v příloze č. 1 nazvané „Technická specifikace a ceník zboží“ (dále jen „zboží" či „díly“), a převod vlastnického práva ke zboží z prodávajícího na kupujícího. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží prodávajícím do místa plnění dle čl. V. této smlouvy.23

Zadavatel

  • Úřední název: VOP CZ, s.p.
  • IČO: 00000493
  • Poštovní adresa:
    Dukelská 102
    74242 Šenov u Nového Jičína
  • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy