Veřejná zakázka: Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1403
Systémové číslo: P18V00000179
Evidenční číslo zadavatele: 031/2/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-035908
Datum zahájení: 17.10.2018
Nabídku podat do: 03.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky elektrické energie a zemního plynu 2019
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem prvé části veřejné zakázky je dodávka elektřiny a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 na dobu jednoho roku. Předmětem veřejné zakázky je tedy fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ERÚ“) a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.

Celkový předpokládaný odběr elektrické energie z hladiny VN v rámci veřejné zakázky včetně odběrových diagramů, tj. pro všechna odběrná místa jsou uvedená v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – pro část 1, a to za období od 1.1.2019 od 00:00hod. do 31.12.2019 do 24:00hod..

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb. Zadavatel upozorňuje, že podmínkou je nakupování elektrické energie v EURech.
Předmětem druhé části veřejné zakázky je dodávka zemního plynu a sdružených služeb s předpokládaným zahájením plnění od 1.1.2019 od 06:00 hod. do 1.1.2020 do 06:00hod. Předmětem veřejné zakázky je tedy fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/20090Sb., o Pravidlech trhu s plynem a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ERÚ“) a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.

Celkový předpokládaný odběr zemního plynu v rámci veřejné zakázky, tj. pro všechna odběrná místa jsou uvedená v příloze č 1 této zadávací dokumentace, pro část 2, a to za období od 1.1.2019 do 1.1.2020.

Předmětem plnění je i zajištění přepravy, distribuce a případného uskladnění zemního plynu. Zadavatel upozorňuje, že podmínkou je nakupování zemního plynu v EURech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: VOP CZ, s.p.
 • IČO: 00000493
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 102
  74242 Šenov u Nového Jičína
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy