Veřejná zakázka: 023/3/2021 Odkup osobních automobilů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1912
Systémové číslo: P21V00000159
Evidenční číslo zadavatele: 023/3/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-038251
Datum zahájení: 25.08.2021
Nabídku podat do: 06.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 023/3/2021 Odkup osobních automobilů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Odkup osobních automobilů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel v návaznosti na výsledek řízení o podlimitní veřejné zakázce na dodávky
  č. 052/3/2016 uzavřel s dodavatelem smlouvy o operativním leasingu pěti manažerských
  vozidel. Po uplynutí doby operativního leasingu se zadavatel rozhodl využít možnosti odkupu tří
  z pěti manažerských vozidel, a to právě prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění.
  Zadavatel má za to, že byly naplněny zákonné předpoklady aplikace uvedeného řízení dle § 52
  písm. a) zákona, když časový rámec neumožňuje provést klasické zjednodušené podlimitní
  řízení. Zároveň má zadavatel za to, že byly naplněny předpoklady aplikace jednacího řízení bez
  uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona, když zadavatel již disponoval plněním (vozidly),
  které mu byly poskytnuty na základě předchozího řízení a zadavatel tak již na základě
  poskytnutého plnění nemohl využít jiného postupu s tím, že ani tímto ani předchozím
  zadávacím řízením nijak nevyloučil hospodářskou soutěž.
  Proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele mohou účastníci zadávacího řízení podat
  odůvodněné námitky podle § 241 zákona. Případné námitky musí být zadavateli doručeny ve
  lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro
  podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst. 1 zákona uzavřít
  smlouvu s dodavatelem.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: VOP CZ, s.p.
 • IČO: 00000493
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 102
  74242 Šenov u Nového Jičína
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.vop.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky