Veřejná zakázka: Dodávky tyčí II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 282
Systémové číslo: P13V00000154
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 375022
Počátek běhu lhůt: 03.12.2013
Nabídku podat do: 24.01.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky tyčí II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s více účastníky na dodávky dále specifikovaného předmětu plnění v období 12 měsíců po sobě jdoucích od podpisu rámcové smlouvy podle aktuálních potřeb zadavatele.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky ocelových tyčí (dále jen „tyče“) odpovídající technickým a kvalitativním požadavkům zadavatele uvedeným v Technické specifikaci a ceníku, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace, v rozsahu specifikovaném zadavatelem podle jeho aktuálních potřeb v jednotlivých výzvách k podání nabídky. Předmět plnění je specifikován příslušnou normou a jakostí uvedenou v Technické specifikace a ceníku (příloha č. 6 zadávací dokumentace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: VOP CZ, s.p.
 • IČO: 00000493
 • Poštovní adresa:
  Dukelská 102
  74242 Šenov u Nového Jičína
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208775

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky