Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení OVZ/012/2/2021 Provádění údržby a oprav vysokozdvižných vozíků
Odesílatel Klára Rašková
Organizace odesílatele VOP CZ, s.p. [IČO: 00000493]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2021 16:13:05
Předmět Výzva

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky k zakázce OVZ/012/2/2021 Provádění údržby a oprav vysokozdvižných vozíků. Nabídky musí být podány elektronicky na profil zadavatele. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění profesní kvalifikace končí 19.7.2021 v 13:00 hod.

S pozdravem,

Ing. Klára Rašková


Přílohy
- 012_Výzva + ZD.pdf (348.74 KB)
- 012_Příloha č. 1_Výzvy +ZD_Krycí list.doc (53.50 KB)
- 012_Příloha č. 2_Výzvy + ZD_Smlouva.docx (44.08 KB)
- 012_Příloha č. 1_Smlouvy_Seznam VZV.xlsx (14.29 KB)
- 012_Příloha č. 2_Smlouvy_Ceník náhradních dílů.xlsx (19.47 KB)